Harfa

 
Proszę wybrać grupę produktów z menu znajdującego się po lewej stronie.
««
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reklamacji produktu, producent wymaga dostarczenia instrumentu w oryginalnym opakowaniu do siedziby dystrybutora w Niemczech. Koszty transportu odsyłanego instrumentu, pokrywa reklamujący !!!!