Byliśmy sponsorami

IX Ogólnopolskie Spotkania Młodych Wiolonczelistów wiolonczELKa 2024

Album z 12 Fantazjami Telemanna. Premiera 01.10.2023r.

OPUS 2019 Międzynarodowy konkurs muzyczny

Festiwal PRESTO

Festiwal PRESTO

Warsztaty skrzypcowe „i solo i tutti”

Warsztaty skrzypcowe „i solo i tutti”

XIV Makroregionalnego Konkursu Duetów Dziecięcych „Duettino”

XIV Makroregionalnego Konkursu Duetów Dziecięcych „Duettino”

Warsztaty skrzypcowe „i solo i tutti”

IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Toruniu

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MINIATURY SKRZYPCOWEJ

Konkurs Małego Skrzypka

Polska pomoc dla domu dziecka i szkoły muzycznej w Drui

XIII Makroregionalnego Konkursu Duetów Dziecięcych „Duettino”

Warsztaty skrzypcowe „i solo i tutti”

Warsztaty skrzypcowe „i solo i tutti”

V Młodzieżowy Konkurs na Skrzpce Solo im. Tatedusza Wrońskiego

V Młodzieżowy Konkurs na Skrzpce

IV Grudziądzki Konkurs Skrzypcowy im. Piotra Janowskiego Grudziądz 2014

I Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec Toruń 2013

XI Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych "Duettino"

XI Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych

XXXIX Ogólnopolski konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera

XXXIX Ogólnopolski konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera

XII Prezentacja Miniatur Skrzypcowych

XII Prezentacja Miniatur Skrzypcowych

Warsztaty skrzypcowe „i solo i tutti”

Warsztaty skrzypcowe „i solo i tutti”

X Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych "Duettino"

X Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych

IV Młodzieżowy Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego

IV Młodzieżowy Konkurs na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego

XI Prezentacje Miniatur Skrzypcowych

XI Prezentacje Miniatur Skrzypcowych


IX Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych "Duettino"

IX Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych

V Międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego

V Międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego

Byliśmy fundatorami oraz sponsorami nagród rzeczowych : Batut

II Pomorskie Dni Kontrabasowe

II Pomorskie Dni Kontrabasowe

Byliśmy sponsorami nagród rzeczowych:

smyczki kontrabasowe

metronomy

kalafonie