Odstąpienie od umowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
SPRZEDAŻ AKCESORIÓW I NARZĘDZI LUTNICZYCH ROMUALD, NELL HENGLEWSCY SPÓŁKA CYWILNA
ul. Kopernika 11, 62-030 Luboń
henglewscy.com.pl
henglewscy@henglewscy.com.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Nr konta konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Pliki do pobrania:

pobierz FORMULARZ_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.pdf FORMULARZ_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY.pdf