TOP TEMAT - Zdrowie psychiczne muzyków

Zbierając materiały Rita Fernandes spotykała się z pewnymi zastrzeżeniami: „Nie można mówić o zdrowiu psychicznym, nie mówiąc o zdrowiu ogólnym”; „Nie da się oddzielić zdrowia psychicznego młodego muzyka od jego występów muzycznych”; „Aby zrozumieć usługi w zakresie zdrowia psychicznego w konserwatorium, należy zrozumieć strukturę edukacyjną, w której ona istnieje.”

Od bystrego nowicjusza po zafascynowanego muzyka piątego roku – młodzi instrumentaliści uczęszczający do konserwatorium znajdują się w trudnym momencie swojego życia. Poruszanie się po nowych strukturach i kulturach może wywoływać niepokój. Muzycy mogą doświadczyć wyniszczającego perfekcjonizmu a ich odporność psychiczna będzie stale poddawana próbie. To drugie jest szczególnie istotne, gdyż ze względu na szybko zmieniający się zawód muzyczny studenci staną się niezależnymi wykonawcami i będą zmuszeni radzić sobie z niepewnością – wielką niewiadomą.

Co więcej, instytucje muzyczne posiadają strukturę, która nie zawsze ułatwia skupienie się na samoopiece: przyjaźnie krzyżują się z relacjami zawodowymi, struktury hierarchiczne mogą utrudniać kwestionowanie autorytetów, a wypełnione harmonogramy występów mogą przesłaniać potrzebę odpoczynku i regeneracji. Dlatego niezwykle istotne jest, aby konserwatoria przez cały okres rozwoju studenta były wyposażone w zasoby umożliwiające radzenie sobie z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, które mogą wiązać się z byciem nie tylko muzykiem, ale także człowiekiem.

Według dziekanów, doradców i profesorów kilku wiodących konserwatoriów muzycznych panuje ogólny optymizm co do stanu wsparcia zdrowia psychicznego w ich placówkach. Usługi może nie są idealne, ale są prowadzone i otoczone ludźmi, którym naprawdę zależy na skutecznej pomocy i nieustannie pracują nad udoskonalaniem swoich usług.

W ciągu trzech lat zespół opiekunów London’s Royal Academy of Music (RAM) rozrósł się z trzyosobowego do jedenastoosobowego zespołu. Po wstępnej ocenie przeprowadzonej ze studentem, zespół spotyka się, aby omówić, w jaki sposób należy pomóc. Można zarezerwować maksymalnie dwanaście sesji. „Jeśli będą potrzebować długoterminowej pomocy czy skierujemy ich do placówki zewnętrznej, albo pozwolimy im zrobić sobie przerwę – studenci będą mogli ponownie się zarejestrować”. Kierownik działu wsparcia psychologicznego, Anita Gould rozmawia z pierwszym i drugim rokiem, żeby mogli zobaczyć, że po drugiej stronie pomocy znajduje się osoba, nie maszyna. Na stronie internetowej uczelni pojawiły się materiały dotyczące zdrowia psychicznego, a aktualności na ten temat przekazywane są w newsletterach.

W kolejnym z cenionych londyńskich konserwatoriów: Royal College of Music (RCM) od 2005 roku założono zespół opiekunów liczący trzech terapeutów oraz pracowników administracyjnych. Poziom komunikacji w zakresie zdrowia psychicznego dla studentów nieporównywalnie wzrósł, aby sprostać potrzebom studentów i rozwojowi mediów społecznościowych. Studenci mogą samodzielnie zgłosić się z problemem, wypełniając formularz online. Są zapraszani na wstępną ocenę, a następnie oferowane jest sześć sesji doradczych, online lub osobiście na uczelni. Studenci mogą aplikować więcej niż raz. Usługa jest bezpłatna i odbywa się na terenie kampusu.

Royal College of Music od 2000 roku posiada również wyjątkowe połączenie z Centrum Nauki o Wydajnościach (Centre for Performance Science - CPS). George Waddell, specjalista ds. badań wydajności i innowacji, jest odpowiedzialny za włączenie badań CPS do nauczania na studiach licencjackich Royal College of Music. Jednym z przykładów jest obowiązkowy moduł The Healthy Musician dla studentów pierwszego roku. Koncentruje się on na zdrowiu psychicznym przy użyciu modelu PERMA. W pakiecie są także sesje poświęcone odporności. Prowadzone są rozmowy o strategiach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, gdy nie dostałeś się na przesłuchanie lub koncert. Niektóre eksperymenty CPS dotyczą również zdrowia psychicznego muzyków, na przykład wykorzystanie symulatora występu do odtworzenia warunków koncertowych i pomocy w opanowaniu lęku przed występem.

W kolejnym konserwatorium - Berklee College of Music w Bostonie – pomoc stanowi część szkolnego działu zdrowia i dobrego samopoczucia – są bezpłatne i dostępne na terenie kampusu. Zespół opiekunów zajmującym się zdrowiem psychicznym studentów składa się z dziewięciu terapeutów, w tym dwóch specjalistów ds. wielokulturowości. Duży zespół wspiera nie tylko studentów, ale także kadrę.

Od stycznia 2019 r. placówka pracuje nad „elastycznym modelem opieki”, opartym na systemie pilnej opieki. Wcześniej funkcjonowała podobnie jak poradnia terapii ambulatoryjnej. Obecny model umożliwia wizyty tego samego dnia lub wizyty zaplanowane na siedem dni. Uwzględnia styl życia studenta - jeśli zmieni się harmonogram zajęć i będą mogli przyjść, chcemy natychmiast udzielić takiego wsparcia. Szkoła nawiązała współpracę z Fundacją Jed dokonującą oceny stanu edukacji i profilaktyki zdrowia psychicznego w instytucji i pomaga w ustaleniu planów uzupełnienia ewentualnych luk.

Oferowanie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego w placówce nie ogranicza się do świadczenia usług doradczych. Konserwatoria mają wyjątkową strukturę, w której nauczyciel jest w zasadzie muzycznym rodzicem, osobą udzielającą pierwszej pomocy i nie tylko. Badania wykazały, że pierwszą osobą, do której uczeń zwraca się aby omówić swoje problemy jest właśnie jego nauczyciel. Nauczyciele odgrywają zatem kluczową rolę w tym, czy dana instytucja skutecznie wspiera dobrostan psychiczny swoich uczniów.

Kluczem do zapewnienia skutecznego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego w konserwatoriach jest włączenie go w szersze struktury. Komunikacja między ludźmi, wydziałami i instytucjami, a także widoczność i dostęp do usług, to główne filary, na których skoncentrowały się powyższe konserwatoria, aby osiągnąć tę integrację. Instytucjonalnie oznacza to wzmocnienie jednolitego przekazu na każdym poziomie organizacji. Z naukowego punktu widzenia oznacza to postrzeganie zdrowia psychicznego jako części zdrowia w bardziej ogólnym ujęciu. Z artystycznego punktu widzenia chodzi o zrozumienie, że dobre samopoczucie psychiczne jest ściśle powiązane z byciem dobrym muzykiem. - nauka utrzymywania i dbania o zdrowie jest równie ważna, jak nauka rozwijania techniki instrumentalnej.

Czy konserwatoria mają obowiązek zapewnić studentom niezbędną edukację, aby mogli stać się najlepszymi muzykami, jakimi mogą być? Odpowiadając na pytanie - niezbędną częścią tego jest troska o dobrostan psychiczny uczniów w jak najlepszy sposób dla danej placówki. Może to sprowadzać się do najdrobniejszych rzeczy: świadomości nauczyciela, że istnieje taka pomoc lub opiekuna uczelnianego, który przedkłada potrzeby ucznia mającego trudności ponad niedogodności administracyjne.

Źródło:

https://www.thestrad.com/for-subscribers/when-someone-is-healthy-inside-it-sounds-that-way-mental-health-services-in-conservatoires/16836.article